Normal

Den uferdige ungdomshjernen

Hjerneforskere har funnet ut at ungdomshjernen ikke er på langt nær så ferdig utviklet som man til nå har trodd. Et av områdene der ungdomshjernens mangler kommer klarest fram, er i trafikken. Ingen gruppe er involvert i flere trafikkulykker enn personer mellom 18 og 25 år.

Hjerne
Foto: NRK

I USA har hjerneforskere og jurister tatt konsekvensen av dette og går nå sammen for å se hvordan lovverket for unge bør endres. På SINTEF i Trondheim forsker de på hvordan ungdommer reagerer annerledes i trafikken. De mener mer øvelseskjøring i bilsimulator er nødvendig for å bøte på de uferdige hjernene.

Kjøresimulator

I et stort avlukke i en av arbeidshallene til SINTEF i Trondheim står det en blå Renault Scenic. Ut fra bagasjerommet strømmer det ledninger som er kobla til en datamaskin.

I taket rundt bilen henger det flere videoprosjektører som skaper et 360 graders bilde av dataanimerte omgivelser på veggene rundt. Et enkelt men nøyaktig animert veilandskap.

En annerledes hjerne

Dagfinn Moe er trafikkforsker og er utdannet innenfor biologisk psykologi. En av de tingene han bruker simulatoren til er å forske på er hvordan ungdomshjernen oppfører seg annerledes i møte med trafikken enn en ferdigvokst hjerne.

Hør Askild Matre Aasarød sin reportasje fra simulatoren

Dagfinn Moe samarbeider med hjerneforskere for å finne ut mer om hva det er med forbindelsene i ungdomshjernen som gjør at den oppføre seg annerledes i trafikken enn en voksen hjerne. Han sammenligner nervecellene som dannes i den unge hjernen med Lego-klosser:

- Og da er det viktig at klossene som utleveres i 12, 13, 14-årsalderen stables på en fornuftig måte. Vi har nemlig drøyt 10 år på oss til å produsere et stødig og trygt hus. Først når du er mellom 25 og tretti år ansees huset ferdigbygd og det vil følge deg resten av livet.

Gjelder også fotballspillere

- Vi ser det samme når det gjelder fotballspillere, sier Dagfinn Moe. - De kan være supertalenter i attenårsalderen, men blir ikke stjerner før melle tjuefem og tretti, når modenheten har bygget seg opp.

- Med tanke på deres uferdige hjerner: Bør bilkjørere under tjuefem da ha et par ekstra ”støttehjul”. Slik at de ikke representerer en fare for seg selv og andre?

- Et godt poeng, sier Dagfinn Moe, - men hva slags støttehjul er ikke alltid så lett å avgjøre. Du har en frihet fra du er atten, du har stemmerett, og det er ikke så lett å lage egne restriksjoner for dette her selv om vi vet at det ville være fornuftig. Det å gjøre en del dristige ting utvikler oss, men å gjøre dristige ting på E6 er jo ikke særlig gunstig.

Tilpasset kjøreopplæring

For øvrig så finnes det allerede kjøreopplæring som tar hensyn til at ungdommers uferdige og impulssøkende hjerne. I Verdalen prøver man ut et system der elevene får forskjellig opplæring etter hvor vidt de er ”trygghetssøkere” eller ”spenningssøkere” i Trafikken.

Hør også innslaget i Verdt å vite 24 oktober der vi spurte om hva det er som skiller en 30 år gammel hjerne fra en 15 gammel hjerne?