Slik oppstår en tornado

Tornadoen med flest liv på samvittigheten drepte 1300 mennesker. Den som beveget seg lengst, raserte en avstand tilsvarende Gardermoen-Trondheim.

TOPSHOT-US-WEATHER-TORNADO

UTSATT: Tornado ødelegger et bebygd område i Oklahoma 2016

Foto: JOSH EDELSON / Afp

Tornadoer kan i prinsippet oppstå hvor som helst. Men noen områder i verden er mer rammet enn andre. Norge er en av dem.

Nesten hvert år blir det rapportert inn tornadoer her hjemme, men man må lenger sør før å finne noen som har omkommet. Minst 26 personer har blitt drept i Europa siden år 2000 i fjorten forskjellige tornadoer.

Tornado i Lærdalsdalen

NORSKE TORNADOER blir kalt tromber og oppstår når det er varmt. Når de dannes over vann kalles de skypumper.

Foto: Inger Handegård

Tornadoer oppstår ofte i tordenvær, og de voldsomste blir dannet i kraftige skyer kalt superceller. De er kjent for tungt regn eller hagl, sterke vinder og mange lyn. Deler av supercellene kan begynne å rotere som følge av kraftige vind.

Mates av varme

Varm luft blir presset opp, mens kald luft presses ned med nedbøren som følger med. I denne blandingen av økende fart på vindene, kan den roterende delen av tordenværet bli dratt ned mot bakken og det oppstår en kraftig tornado.

Supercelle

En supercelle med roterende skyer kalt mesosyklon.

Foto: Greg Lunden/Wikipedia

Tornadoen blir matet av varm luft som gjør at den vokser i alt fra noen minutter til mer enn en time. Den største tornadoen noensinne er trolig den som slo ned i Oklahoma 31. mai i 2013.

Den ble målt til å være over 4 km bred, men vinden var ikke veldig kraftig sammenlignet med andre mer ødeleggende tornadoer.

Vindstyrken avgjør om tornadoer blir dødelige. De kraftigste tornadoen i Norge kan komme opp i kategorien F2 i korte periode.

Dødeligst, kraftigst, lengst

Den voldsomste F5-kategori-tornadoen ble målt i 1999 i USA. Der kom vinden opp i 486 km/t. Det er de kraftigste vindene noen gang registrert på jorda.

Tornado-utsatte områder i USA

I USA dør 60 personer i snitt av tornadoer hvert år. Varm og fuktig luft fra Mexicogolfen treffer kald luft fra Canada og tørr luft fra Rocky Mountains og skaper perfekte tornado-forhold.

Foto: NOAA

Den dødeligste tornadoen vi vet om, rammet Bangladesh i 1989. Den var 1,5 km bred med vinder opp i over 400 km/t og tok livet av minst 1300 mennesker. Tornadoen beveget seg gjennom slumområder og gjorde 80000 mennesker hjemløse.

USA-TORNADOES

SPOR AV ØDELEGGELSE: En tornado ødela to tusen hus i Oklahoma 5. mai. 1999.

Foto: SUE OGROCKI / Scanpix

Den lengste tornadoen som har blitt registret var Tri-State-tornadoen i 1925 som sannsynligvis laget et sammenhengende spor på 352 km. Den slo ned i den amerikanske delstaten Missouri og gikk østover gjennom hele Illinois.

På sin tre og en halv time lange vei traff den fire byer og tok livet av 695 mennesker før den oppløste seg over Indiana.

Områder i verdens som ofte rammes av tornadoer

TORNADO-UTSATTE OMRÅDER: Sør-Norge og store deler av Europa er blant de få områdene i verden hvor det jevnlig oppstår tornadoer. Tornadoer trives i ustabil luft, ofte forårsaket av en blanding av fuktig, varm luft og kald luft.

Foto: NOAA

Tornadoer tar knekken på seg selv ved at den kalde luften som strømmer nedover fra supercellen til slutt omslutter hele trakten og blokker den varme luften som gir den energi.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om hvorfor og når tornadoer oppstår. I motsetning til orkaner som kan spås med flere dagers varsler, klarer meteorologene bare å varsle en tornado 14 minutter i forveien.