Darwins siste hvilested

Westminster Abbey, britenes praktfulle kroningskirke, er også siste hvilested for mange av øyas store menn, -og noen kvinner. Her ble også Charles Darwin stedt til hvile i april 1882.

Charles Darwins grav
Foto: Ivar Grydealnd / NRK

Hør Verdt å vites reportasje fra Westminster Abbey.

Canon Nicholas Sagovsky
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Det er canon Nicholas Sagovsky som viser Verdt å vite rundt og han vil aldeles ikke at vi går rett til den store ”naturalistens” grav. I Westminster Abbey er nemlig svært mange andre ”darwinrelevante” personer stedt til hvile.

Etter å ha passert graven til kirkens grunnlegger og kroningstolen som påtroppende statsoverhoder har besittet siden 1307, kommer vi inn i et lite, og ved første øyekast ubetydelig, sidekapell: St Pauls Chapel.

James Ussher

James Usshers grav i Westminster Abbey
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Under en husformet skiferplate ligger erkebiskop James Ussher begravet. Dette er mannen som på 1600-tallet, og med det gamle testamentet som utgangspunkt, hadde regnet seg fram til jordas alder. 4004 år før Kristus hadde det hele startet. Da hadde jorda blitt skapt, og det skjedde natt til søndag den 23. oktober.

Og lenge var dette, at jorda kun var snaut 6000 år gammel, både Kirkens lære og en allmenn oppfatning. Opp mot Darwins tid økte kunnskapene om geologi og flere og flere innså etter hvert at jorda nok var mye, mye eldre. En erkjennelse som på sin side etter hvert åpnet for tanker om evolusjon.

Scientists Corner

Vi passerer graven til John Herschel, en naturfilosof med stor betydning for Darwins utvikling. Her er Maxwell og Faraday og ikke minst graven til Isac Newton. Dette er Vitenskapens hjørne i Westminster Abbey. Og her finner vi også graven til Charles Lyell, den berømte geologen som betød svært meget for Darwins utvikling

Skulle vært begravet i Kent

Familien, og for så vidt også Darwin selv, hadde planlagt en begravelse på den lokale kirkegården i Downe. Slik ble det ikke. Innflytelsesrike venner, blant andre William Spottisworth, president i Det Kongelige Selskap, startet imidlertid et arbeid for å få ham begravet i Westminster Abbey

Jerusalemrommet

Det praktfulle Jerusalemrommet fra 13-hundretallet er en del av kirken som besøkende vanligvis ikke får se. Opprinnelig en del av klosteret, men denne aprildagen i 1882 det rommet der familien samlet seg før begravelsen. Det vil si: familien minus Darwins hustru Emma, og ingen vet helt hvorfor hun valgte å bli igjen i Down House.

Foto: Ivar Grydeland / NRK


Agnostiker

-Darwins liv etter hjemkomsten fra reisen med Beagle var preget av grundig fundering over hvordan det hele hang sammen, påpeker Sagovsky. -Ikke på noe tidspunkt var arbeidet hans preget av noe som kunne kalles et angrep på kristendommen. Agnostikeren Charles Darwin ville helst ha ro rundt de mulige komplikasjoner som lå i skjæringspunktet mellom naturvitenskap og kirkens lære

-Unnskyld Charles Darwin

Westminster Abbey

Westminster Abbey

Kirken tok naturlig nok sterk avstand fra Charles Darwin sine teorier da de ble lansert i 1859. I løpet av de påfølgende tiårene bredte det seg imidlertid en aksept av Darwins teorier om artenes opprinnelse ved naturlig seleksjon og 149 år senere, høsten 2008 ga The Church of England Darwin denne unnskyldningen:

Charles Darwin: 200 år etter din fødsel skylder vi deg en unnskyldning for å ha misforstått deg, og gjennom det at vår første reaksjon var feil, ha oppmuntret andre til fremdeles å misforstå deg.


Og mannen som i sin til var den fremste målbæreren av Kirkens motstand mot Charles Darwin, Oxfords biskop Samuel Wilberforce, han ligger også begravet i Westminster Abbey. Så da kan vi vel si at sirkelen på en måte er sluttet.