Dårligere forberedt på ekstremvær

De fleste fylkesberedskapssjefer mener at samfunnet er blitt mer sårbart for ekstremvær. Likevel bygges beredskaps-Norge ned.

Nordfjordeid

HEFTIGE BØLGER: Ekstremværet Sondre slo innover Nordvestlandet i 2008. I 13 av 18 fylker svarer de at samfunnets sårbarhet i ekstremvær har økt.

Foto: Oddleiv Hauge

I august 2001 feide en tornado gjennom et skogområde i Akershus og ødela 80 000 kubikkmeter skog.

Tornadoen fikk konsekvenser for vann- og strømforsyningen i tre kommuner.

I Aust-Agder fikk sørlendingene sjokk over det store snøfallet i 2006. Trafikken ble lammet. Både i 2007 og 2008 opplevde de liknende værforhold.

Les hele saken hos

forskning.no

.