Hopp til innhold

Dårlig søvn kan gjøre deg ensom

Søvnproblemer kan gjøre deg asosial og dermed ensom. Ny forskning viser at den ensomheten kan være smittsom.

Thinking man

I snitt trenger voksne mennesker mellom sju og ni timer søvn per natt. Ifølge forskerne vil du bli påvirket av å miste én til to timer søvn ei natt.

Foto: Colourbox

I snitt sliter en av tre voksne med søvnproblemer av og til. En av ti sliter med søvn hele tiden, også kalt insomni. Noen har problemer med å sovne, mens andre sliter med oppvåkninger gjennom natten.

– Funnene viser at jo mindre søvn du får, jo mindre ønsker du sosial samhandling. Andre oppfatter seg som mer sosialt avstøtende, som igjen øker følelsen av å være usosial, sier hovedforfatteren bak studien, Eti Ben Simon til NRK.

Simon er postdoktor ved Walker's Center for Human Sleep Science ved Universitetet i California, Berkeley, og har sammen med et forskerteam undersøkt hvordan søvn påvirker 18 friske voksne mennesker.

Forskningsrapporten som er publisert i Nature viser et toveis forhold mellom søvnvansker og ensomhet, og at ensomhet kan være smittsomt.

– Den antisosiale virkningen av søvnmangel er overførbar. Folk som kommer i kontakt med personer som sliter med søvn, kan i løpet av svært kort tid selv begynne å føle seg ensom.

Eti Ben Simon

Eti Ben Simon sier at mennesker ikke er laget for å være alene. Søvn er limet som biologisk og psykologisk binder oss sammen.

Smittsom ensomhet

I studien ble over 1000 observatører rekruttert via internett. De fikk se videoklippene av deltakerne etter ei søvnløs natt, og skulle vurdere hvordan de framsto. Gang på gang mente observatørene at deltakerne virket ensomme og lite interessert i sosial kontakt.

Så skulle observatørene rangere sitt eget ensomhetsnivå, etter å ha sett videoer av deltagerne.

– Vi ble veldig overrasket da vi så at helt friske observatører følte seg ensom etter å ha sett et 60-sekunders klipp av en deltaker som ikke hadde sovet.

Ingvild Saksvik-Lehouillier er søvnforsker og psykolog ved NTNU. Hun synes disse funnene er svært interessante.

– Dette er første gang en studie har tatt for seg toveisforholdet – altså hvordan en med søvnvansker påvirker andre rundt seg, sier Saksvik-Lehouillier.

Ingvild Saksvik-Lehouillier

Ingvild Saksvik-Lehouillier sier det ser ut til å være veldig spennende forskning som er gjort av svært kompetente forskere.

Foto: Håvard Karlsen

Finnes ikke et «sikkerhetsnett»

Etter ei dårlig natt med søvn fikk deltagerne se en video av fremmede som kom gående mot dem. Forskerne målte hjerneaktiviteten deres, og så at det var liten aktivitet i de regionene i hjernen som normalt oppmuntrer til sosial aktivitet.

– Uten tilstrekkelig nok søvn blir vi sosialt uinteressante, og ensomheten følger med.

Forskerne fant også at de som sliter med søvn har mange av de samme problemene som de som sliter med sosial angst. De føler seg ofte ensomme, unngår nærkontakt og sosiale sammenkomster.

– Funnene i studien viser at søvnproblemer er en trigger til ensomhet, og at ensomhet øker risikoen for å utvikle psykiske sykdommer, depresjon og angst.

Ifølge forskningsrapporten kunne søvnmengden deltagerne fikk i løpet av ei natt si hvor ensom og usosial de ville føle seg dagen etter.

Ben Simon påpeker at det ikke finnes noe biologisk «sikkerhetsnett» for dem som sliter med søvn.

– Derfor kollapser vår fysiske og mentale helse så raskt, selv etter tap av bare en eller to timers søvn, sier Simon.