Dansende kakaduer

På toppen av en stolrygg sitter en hvit kakadue. Snowball er navnet. Så blir musikken satt på. Og Snowball begynner å trampe takten - først med det ene benet, så det andre. Kakaduen gynger også i takt med bryst og hodet.

Nå viser det seg altså at vi mennesker ikke er alene om å ha rytmesans. To amerikanske studier viser at i alle fall papegøyer kan danse og holde rytmen til musikk - og forskerane tror det også er andre arter som er troendes til å gjøre det samme.

Dansende kakadue
Foto: Christopher Smith / AP

Kakaduene er en del av et lukket eksperiment ved The Neurosciences Institute i San Diego, USA. Når tempoet på musikken skrus opp, fra 106 slag i minuttet, til 125 slag, henger Snowball fremdeles med. Når tempoet økes til 130 slag blir kakaduen enda mer engasjert - og nærmest headbanger mens den tramper taktfast og legger inn noen groovy sidetrinn.

Også ved Harvard

Ved Harvard University er de også nysgjerrige på om det finnes rytmesans i dyreriket. Der har de studert mer enn 1000 videoer på YouTube, som alle viser dansende dyr - i en eller annen form. I analysen av de dansende dyrene ville de skille dyrene som bare bevegde seg til musikk fra de som faktisk holdt takten. De fant 15 rytmestø arter - 14 papegøyearter og en elefant.

Her er Einar Strømnes ved Naturhistorisk Museum i Oslo sin kommentar