CO2-effekt kun for nye kraftverk

Selv med høy CO2-avgift er karbonfangst og -lagring bare lønnsomt i nye kull- og gasskraftverk.

Modell av CO2-fangstanlegget Mongstad

Modell av Mongstad gasskraftverk.

Foto: Teknologisenteret Mongstad

– Når kostnadene for CO2-utslipp holdes høye nok, og de som investerer baserer seg på det, kan det ventes å bli et stort marked for fangst og lagring av CO2 i Europa, sier Mads Greaker, forskningsleder for energiøkonomi i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Simuleringer SSB har gjort i samarbeid med Frischsenteret, viser, noe overraskende, at å ta i bruk CCS (karbonfangst og -lagring) bare vil bli aktuelt for nye kullkraft- og gasskraftverk.

Les hele saken hos

forskning.no

.