Tycho Brahe døde ikke av kvikksølvforgiftning

Mordmyte avkrefta i Danmark, 411 år etter den legendariske astronomens død.

Opninga av Tycho Brahes grav

Grava ble åpna i 2010, nå kommer resultatene som viser at astronomen i hvert fall ikke døde av kvikksølvforgiftning.

Foto: Petr Josek / Scanpix/Reuters

Tycho Brahe - dansk astronom/alkymist - døde 24. oktober 1601 i Praha. Men hvordan?

Det spørsmålet har blitt stilt mang en gang, og for to år siden åpna danske og tsjekkiske forskere Brahes grav på jakt etter svar.

– Hadde det på følelsen

Nå har forskerne offentliggjort rapporten, og den konkluderer med at Brahe i hvert fall ikke ble kvikksølvforgifta, noe mange har hevda.

– I 1901 ble det funnet noen hår som ble analysert med den tids metoder, og viste spor av kvikksølv. Da begynte mordryktene å florere, men man kunne ikke på den tida si noe om mengden av kvikksølv i kroppen, sier forskningsleder og arkeolog Jens Vellev til Jyllandsposten.

Astronomen Tycho Brae, maleri av Eduard Ender

Tycho Brahe regnes som grunnleggeren av moderne observerende astronomi, men var like fullt overbevist om at Jorda sto i sentrum av universet.

Foto: Eduard Ender

De nyanalyserte skjegghårene fra Brahe viser at kvikksølvmengden i kroppen hans var helt normal.

– Vi hadde det litt på følelsen, men det er godt å få det bekrefta, sier Vellev.

Drept av Kepler?

Brahes død har lenge vært omdiskutert, og det har eksistert flere teorier om hvem som eventuelt skal ha drept ham.

Assistenten hans, den etter hvert svært så kjentede Johannes Kepler, kan ha vært interessert i å rydde rivalen av veien og få tilgang til hans astronomiske observasjoner.

Kepler utarbeida sine tre lover for planetenes bevegelser, Keplers tre lover, på bakgrunn av nettopp Brahe sine observasjoner.

Mens Brahe mente at Jorda var universets midtpunkt, ble Kepler talsmann for det heliosentriske verdensbildet, der planetene gikk i bane rundt Sola.

Kepler blir regna som en av grunnleggerene av moderne astronomi.

En annan teori er at Christian IV bestilte mordet på Brahe som levde i eksil i Tsjekkia etter at han ble uvenner med den danske kongen.