Hopp til innhold

Teknologi i bil kan føre til ulykker

–Ikkje prøv ut funksjonar du ikkje er kjent med mens bilen er i bevegelse, rår NAF.

Bilkrasj

Nye avanserte funksjonar i bilen kan distrahere føraren og føre til ulykker, fryktar trafikkforskarar.

Foto: Colourbox

Australske bilforskarar har berekna at dei neste 5 åra vil om lag 900 menneske miste livet eller bli skadd i bilulykker berre i staten Victoria på grunn av teknologiske distraksjonar. Victoria har om lag like mange innbyggarar som Noreg.

Professor Mark Stevenson

Professor Mark Stevenson.

Foto: Monash University

–Vi ser ei stor auke i teknologi i bilane no, enten det er mobilen du tar med deg inn i bilen, eller nye bilar som er produsert med eit breitt spekter av innebygd teknologi, seier Mark Stevenson til NRK. Stevenson er leiar av Senter for ulykkesforsking ved Monash University.

–Viss sjåføroppgåva blir utfordra av alle desse innretningane, kan dei faktisk bli skadelege, men det kan vi enno ikkje svare på. Det er eit arbeid som det hastar med å gjere, seier Stevenson.

Sjå video: Schrödingers katt får demonstrert teknologiske finessar på bilmesse i Melbourne:

Schrödingers katt reportasje om moderne bilteknologi som kan distrahere sjåfør og føre til ulykker.

Distraksjon stor ulykkesårsak

Trafikkforskar Fridulv Sagberg ved Transportøkonomisk institutt meiner det er grunn til å frykte ny teknologi i bil som distraksjon.

– Det kjem an på korleis det blir integrert. Viss det blir mange ting å forholde seg til samtidig, kan det vere eit problem, seier Sagberg til NRK.no.

I ein rapport frå Transportøkonomisk institutt viste det seg at rundt 15 - 30 prosent av alle bilulykker i Noreg skuldast ulike distraksjonar, blant anna prating med passasjer, men også betjening av radio- eller musikkanlegg og mobilbruk.

– Distraksjon som ulykkesårsak er eit tema som blir tatt alvorleg, fortel Sagberg.

SUV har høgare risiko

Ulykkesstatistikkane i Australia dei siste 10 åra er toppa av luksusbilar, som også er dei bilane som har mest teknologi. Dei dyraste bilane til BMW, Audi og Mercedes er involvert i 29 prosent fleire ulykker enn gjennomsnittet. Såkalla luksus-SUV-ar er også høgt oppe på ulykkeslista.

Ifølgje Sagberg ser vi ein liknande tendens i Noreg:

–Vi finn ein tendens til at SUV-ar har litt høgare risiko enn andre, det er litt interessant. Men vi er usikre på kva det skuldast, seier Sagberg.

– Kanskje har ein mindre fartskjensle i desse bilane, men dette er også stort sett nye bilar med innbygd teknologi som kan vere ein mogleg distraksjon.

– Hjelpemiddel gjer sjåføren sløv

I ein test NAF utførte i Tyskland tidlegare i år kom det fram at uoversiktleg design og styring av ulike system i moderne bilar kan stele verdifullt fokus.

  • Les resultata av NAF-testen her

NAF oppfordrar bilistane til å be om ei grundig innføring i betjening av bilens viktigaste funksjonar av seljar, og til å ikkje prøve ut funksjonar ein ikkje er kjent med mens bilen er i bevegelse.

– Ein ting er distraksjon ved å betene ulike funksjonar når ein køyrer bil, ein annan ting er alle elektroniske hjelpemidla som gjer sjåføren sløv, seier Jan Ivar Engebretsen i NAF til NRK.no.

Han oppfordrar folk til å prøve utstyret i bilen sin, gjerne i trygge omgivnader på ein bane.

– Teoretisk kunnskap er vel og bra, men det er først når ein får prøve seg i praksis at ein verkeleg får føle verknadene av utstyret.