NRK Meny
Normal

Derfor kjøpte Bill Gates 200 kilo kunstig avføring

Fant et bærekraftig toalett for den tredje verden.

Kunstig avføring

Av naturlige årsaker blir soyabønner foretrukket foran ekte vare.

Foto: Map

USA-GATES/ Bill Gates speaks during Reinvent the Toilet Fair competition at the Bill and Melinda Gates Foundation campus in Seattle

Bill Gates' stiftelse har avsatt over to milliarder norske kroner til prosjektet.

Foto: ANTHONY BOLANTE / Reuters

Microsoft-milliardær Bill Gates’ humanitære stiftelse utfordret i juli i fjor åtte universiteter verden over til å finne opp et toalett for fattige deler av utviklingsland.

Utfordringen var å finne opp et toalett som kunne brukes uten tilgang til vann, strøm og avløp.

Fra avføring til hydrogengass

Nå har vinneren blitt presentert, med brask og bram og kunstig avføring, under Reinvent the Toilet Fair i Seattle i delstaten Washington i USA.

VInneren er et toalett som bruker solcellepaneler til å foredle avføring til hydrogengass, som i tur kan lagres i brenselsceller og gi elektrisitet. Toalettet er utviklet av California Institute of Technology i skarp konkurranse med læringsmiljøer verden over.

Det er her den kunstige avføringen kommer inn.

200 kilo soyabønnemos

I går ble prosjektene presentert for mediene, etter ett år med utvikling. For å demonstrere hvordan toalettene fungerer, ville det være mediemessig uheldig å bruke ekte vare, og produsenten Maximum Performance stilte til veie 200 kilo soyabønnemos, som presses sammen i lange pølser og etterlikner den vanlige varen.

Soyabønnemosen ble brukt i 28 forskjellige toaletter, som brukte 28 forskjellige teknologier til å løse samme problem. 2,6 milliarder mennesker i verden har ikke tilgang til rene toaletter, og halvannen millioner barn dør årlig av sykdommer som kunne vært unngått med god sanitasjon.

Kunstig avføring

200 kilo soyabønnemos gjorde nytten som avføring.

Foto: MaP ( http://www.map-testing.com/info/menu/map-testing-protocol.html )

– Et vanlig toalett representerer et problem. Det bruker mye vann, krever et svært dyrt anlegg for å bruke svært rent vann, som så blir svært skittent. Deretter er det et svært dyrt anlegg som frakter avføringen vekk, deretter skal vannet renses, og til slutt bruker man ti ganger mer vann i sanitæranlegg enn man gjør til drikkevann, sa Gates selv under presentasjonen av prosjektene onsdag.

Det er ikke en løsning i mange deler av verden, og det er bakgrunnen for at Gates lanserte utfordringen. Universitetene hadde klare rammer å jobbe innenfor. Toalettene skulle være hygieniske og bærekraftige, og de skulle koste mindre enn 5 cent, eller 30 øre per dag, per bruker.

Samtidig skulle det ikke forurense, men i stedet generere overskuddsenergi, samt sile ut salt, vann og næringsstoffer til resirkulering.

To milliarder kroner

Til slutt var det åtte prosjekter som fikk utviklingsstøtte fra stiftelsen. Et av dem foreslo å bruke mikrobølger til å omdanne avføring til naturgass, og flere andre ville foredle avføringen til noe brukelig. Til slutt var det California-universitetets forslag som framsto som det mest gjennomførbare.

Gates' stiftelse har avsatt totalt 370 millioner dollar, over to milliarder norske kroner til prosjektet.

Bill Gates har siden 2000 pøst penger inn i sin og konas stiftelse, og den er blitt blant verdens største de siste årene. Mest kjent er stiftelsen kanskje for arbeidet med vaksiner i utviklingsland, men har de siste årene også fokusert på sanitære forhold.