Jernbanen som ikke kunne bygges

Fredag 27 november 2009 var det nøyaktig 100 år siden Bergensbanen ble åpnet. I fem hele dager ble begivenheten i sin tid feiret. Det var en ingeniørbragd som i 1909 ble lagt merke til langt utover landets grenser.

Bergensbanen
Foto: Rune Fossum, NSB

Hør Verdt å vite Spesial om jernbanen som skulle krysse Europas mest værharde høyfjellssttrekning.

Når Bergensbanen stod klar i november 1909 var det jubel på Vestlandet. For det var vestlendingene som i siste del av 18-hundertallet hadde vært pådriverne for en jernbanestrekning de fleste anså det umulig å bygge.

Bergensbanen Uppsete

Bergensbanen ved Uppsete.

Foto: Rune Fossum, NSB

For selv om fedrelandet helt siden 1854 hadde kunne skilte med tog fra Kristiania og til Eidsvoll, så var det noe helt annet å bringe jernhesten over langfjellene. Europas mest værharde fjellstrekning.

Og billig ble det jo heller ikke, regningen ble på et helt års statsbudsjett. Et slikt vedtak har Stortinget aldri senere fattet.