Normal

Tigre jobber nattskift for å leve med mennesker

Mange tigre i Nepal bor de samme stedene som mennesker, men er bare aktive om natta. Det kan by på en lysere framtid for tigrene, som er sterkt utrydningstruet.

Tiger i mørket i Chitwan Nasjonalpark

Tigre i Nepal ser ut til å ha tilpasset seg et liv side om side med mennesker. Denne tigeren er fanget av et viltkamera på natta.

Foto: Michigan State University

Tigre er vanligvis aktive både natt og dag, mens de overvåker territoriene sine, parer seg og jakter. Men ikke tigrene i Chitwan nasjonalpark i Nepal. En ny studie viser at disse deler akkurat det samme leveområdet som menneskene her, og at de har endret atferd for å kunne gjøre det.

Ifølge forskerne bak studien strider det imot overbevisningen særlig dyrevernere har hatt om at tigeren skal kunne overleve; at de trenger stor plass fri for mennesker.

– Tigre må benytte de samme områdene som mennesker hvis de skal ha sannsynlighet for å overleve langsiktig. Det vi ser i Chitwam, er at tigrene her tilpasser seg til menneskene for å få dette til å fungere, sier Neil Carter, professor ved Michigan State University i USA, til BBC.

Han har vært med på studien, som er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Resultatene er gode nyheter for tigeren. I november 2010 uttalte nemlig WWF-direktør James Leape at tigeren kunne være utryddet innen 2022.

Tok bilder med viltkamera

Siden starten av det 20. århundre har verdens tigerbestand minket i en skremmende og bekymringsverdig fart. 97 prosent av de ville tigrene har forsvunnet siden da, noe som betyr at betanden i dag ligger på rundt 3.000 dyr.

Ifølge WWF Norge har tigerens naturlige habitater også blitt over 40 prosent mindre siden 1998.

– Verdens gjenværende tigre blir dyttet inn på små områder. Å være i stand til å dele denne plassen med mennesker vil være en viktig overlevelsesevne, skriver forskerne i en pressemelding.

Det lever omtrent 121 tigre i og rundt Chitwan nasjonalpark. Folk her bor nær nasjonalparkens grenser, og er avhengig av skogen å overleve.

Carter og de andre forskerne har kommet frem til resultatene sine ved å benytte viltkameraer i og rundt nasjonalparken i to år.

Kameraene har overvåket veiene og stiene som tigrene, byttene deres og menneskene har benyttet, og tatt bilder av dem idet de har passert.

Forskernes analyser av tusenvis av slike bilder viser at folk og tigre benytter de samme stiene - bare til forskjellig tider av døgnet. Når menneskene går til ro for kvelden, fungerer det som et startsignal for Chitwan-tigrene.

Lokalbefolkning i Chitwan-distriktet

Mennesker og tigre tråkker på de samme stiene i Nepal, noe som ifølge forskerne bak en ny studie er ganske unikt.

Foto: Michigan State University

– Tigrene kan ha en lysere fremtid

– Forholdene for tigrene i Chitwan er gode. Det er mange bytter i området, få krypskyttere og skogen vokser utover nasjonalparkens grenser. Mange mennesker benytter imidlertid skogen daglig, sier Carter.

Han mener det som skjer i Chitwan også kan skje andre steder.

– I det tilfellet ser fremtiden til verdens tigerpopulasjoner mye lysere ut.

Bengaltiger

Den flotte bengaltigeren, en underart av tigre, lever i Nepal.

Foto: Wikimedia Commons

Ifølge forskerne ser det ut til at tallet på tigrene i nasjonalparken holder seg stabilt på tross av at de blir flere mennesker i området.

Carter forteller at studien deres handler om en veldig fundamental konflikt om ressurser.

– Tigre trenger ressurser, folk trenger de samme ressursene. Hvis vi opererer med den tradisjonelle overbevisningen om at tigre bare kan overleve med områder dedikert spesielt til dem, vil det alltid være konflikt. Hvis prioriteten er mennesker, taper tigrene. Hvis tigrene er prioriteten, taper menneskene.