Greier ikke holde seg unna PC'en

Ungdoms "avhengighet" av teknologi likner suget etter dop, mener amerikanske forskere.

Jente med mobil og pc

Studenter følte sterkt ubehag ved å ikke være pålogget.

Foto: Colourbox

Fire av fem studenter opplevde panikk, forvirring og ekstrem isolasjon da de ble tvunget til å koble seg av digital teknologi en hel dag.

Forskere ved Universitetet i Maryland fant altså at nesten 80 prosent av studentene opplevde betydelig psykisk og fysisk ubehag ved dette, skriver The Telegraph.

Universitetsstudenter over hele verden innrømmet i studien at de var ”avhengige” av moderne teknologi som mobiltelefoner, bærbare PCer og TV, i tillegg til sosiale nettverk som Facebook og Twitter.

Nesten 1000 studenter fra blant annet Storbritannia, USA og Kina, ble intervjuet. Størsteparten av studentene var ikke i stand til å holde seg unna disse kommunikasjonsmidlene en hel dag.

– Som kokainavhengighet

Forskningen fra universitetet beskriver studentenes tanker i detalj. De som er blitt intervjuet, forteller blant annet at de fikk et "sug". Andre fikk panikkanfall og depresjoner da de ble nødt til å avstå fra mediateknologi.

En anonym amerikansk student fortalte at mange hadde overveldende abstinenssymptomer og mente at det lignet på suget til en kokainavhengig.

Avhandlingen, med navnet ”The world unplugged”, fant at studentene brukte nesten de samme ordene for å beskrive sine reaksjoner.

De var gretne, forvirrede, engstelige, irritable, usikre, rastløse, sprø, sjalu, avhengige, sinte, ensomme, nedtrykte og paranoide.

Hjerteklapp

– Studentene snakket om hvor skummelt det var og hvor avhengige de egentlig var, sier Susan Moeller. Hun er medieprofessor og leder for forskningsprosjektet.

– De forventet frustrasjonen. Men de forventet ikke de psykologiske effektene. De ble ensomme, panikkfylte, urolige og fikk bokstavelig talt hjertebank, sier hun.

Ser på mobilen

Hjelpesløs uten mobil?

Foto: www.colourbox.com

Hun mener også at teknologien har forandret forholdet studentene imellom.

– Teknologien tilbyr det sosiale nettverket for unge mennesker i dag, og de har vært ”koblet på” hele livet, sier Möller.

– Hjelpesløs på en øde øy

Studentene som ble forsket på, var mellom 17 og 23 år. Noen av dem ble bedt om å skrive tankene sine i en dagbok. Bare 21 prosent rapporterte om fordeler ved å være frakoblet.

En britisk deltaker sa: – Jeg er en rusavhengig. Jeg trenger ikke alkohol, kokain eller noe sånt. Media er mitt medikament, og uten det er jeg fortapt.

Illustrasjonsbilde: Facebook

Ubehagelig å klare en dag uten Facebook.

Foto: Colourbox.no

En annen skrev: – Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre med meg selv. Det ble en rutine å ta seg en drink eller gå på kjøkkenet og se i skapene helt uten grunn.

En tredje student tilføyde: – Jeg følte meg som en hjelpesløs mann på en forlatt øy i et stort hav.

Samtaler med dybde

– Noen sa de ønsket å være uten teknologi for en stund, men at de da ville bli utstøtt av sine venner. Når studentene ikke hadde mobiltelefonene sine eller andre kommunikasjonsmidler, rapporterte de at de hadde samtaler med mer dybde, sier Susan Moeller og legger til:

– Ganske mange rapporterte om stor forskjell i samtalene med kvalitet og dybde som resultat.

– En helt naturlig følelse

Rune Mentzoni er stipendiat ved Det psykologiske fakultet ved universitetet i Bergen og forsker på avhengighet.

– Jeg er ikke overrasket over at folk får disse reaksjonene. Det man i realiteten gjør, er å be folk holde seg unna de tingene man vanligvis holder på med for å koble av. Ikke rart man blir frustrert, sier Rune Mentzoni.

Som kjeks

Han sammenlikner det med å sette fram noe en er vant til å hygge seg med.

– Det blir som å sette fram et fat med kjeks som du vanligvis pleier å kose deg med, og så si at du ikke får røre dem. Alle tingene er jo fortsatt rundt deg. Klart at du da får et sug etter dem, sier Mentzoni.

Han mener også at svært få av disse studentene er så digitalt avhengige at de vil ha behov for behandling. De legger nok også et annet innhold i begrepet avhengighet enn en behandler ville gjort, tror han.

– Men først når man blir fratatt disse tingene, ser man hvor sentral plass i folks liv de har fått, avslutter avhengighetsforskeren.