Hopp til innhold

Ikke bare all right med norsk sau...

Den er tyngre, tregere og sannsynligvis en god del dummere enn før. Avlen har trolig gjort den norske sauen mindre egnet til å møte rovdyr. 

Sauer på beite
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Utstoppet bjørn

Ved hjelp av en utstoppa bjørn kunne forskerene se at det var store forskjeller på de forskjellige sauerasene

Foto: Inger Hansen, Bioforsk

Dagens sauavl går på bekostning av sauens naturlige instinkter. Det tyder forskning fra Bioforsk Nord på. Naturlige instinkter som å gå i flokk, at lammene holder seg i nærheten av mor, og den konstante årvåkenheten for rovdyr er mindre utbredt blant moderne saueraser enn norsk ursau. Noe av årsaken er også at vi i Norge over lang tid har hatt svært få rovdyr. Når disse nå er på vei tilbake, forsterkes konflikten ytterligere fordi sauen har ”glemt” hvordan den skal oppføre seg.

Rapport fra Bioforsk Nord Tjøtta

Dagens jordbruk er langt unna den gamle driftsformen, hvor man hadde en rekke forskjellige saueraser som var tilpassa de dalene, fjellene, klimaet og farene som preget det området de levde i. I dag tilhører om lag 80 - 85 prosent av alle sauene den samme rasen, norsk kvit sau. Dette er en blandingsrase, en miks av de gamle norske sauerasene, iblandet raser fra andre steder i verden.

Debatt: Har rovdyrforskningen mening?

Debatt: Hjelp sauen!

Debatt: Bjørnen kommer til dekket bord

Norsk kvit sau

Norsk kvit sau får mange lam, som igjen vokser hurtig opp til slaktevekt. Også kvaliteten på ull og kjøtt er god. Det man ikke har fokusert på, er evnen til å unnslippe rovdyr. All avl har fokusert på hurtigvoksende lam og best mulig kjøttfylde. Avlskriterier NSG  har derfor ført til at  sauen blir større. En voksen sau kan nå veie opp mot 100 kg, noe som er like mye som en liten bjørn. 

Steinaldersau

Eller villsau, eller gammelnorsk sau, denne sauerasen skiller seg kraftig ut fra den norske, kvite sauen. Dyra er lettere, de løper raskere, hopper høyere, og har instinktene sine i behold. Derfor er også tapene til rovdyr langt mindre. Men enn så lenge har det ikke vært gjort fullskala forsøk hvor denne sauerasen har beita i områder med stort rovdyrtrykk. Sauen gir også mindre kjøtt, den får færre lam, og ulla er av en annen kvalitet. Det er derfor neppe aktuelt å erstatte Norsk Kvit Sau med denne sauerasen. 

Fakta om flere saueraser

Villsau / steinaldersau flykter

Villsauen klarte seg best. Disse sauene reagerte umiddelbart, de flykta raskt unna, og også tidligere forskning viser at denne rasen har lave tap for rovdyr

Foto: Inger Hansen / Bioforsk Nord Tjøtta