NRK Meny
Normal

Har lagd katastrofekart over asteroidetreff

En asteroide som treffer Nord-Atlanteren, kan utløse en tsunami og en gigantisk katastrofe. Det viser beregninger fra britiske forskere.

Data over befolkningstetthet og en oversikt over områder som er viktige for verdensøkonomien, viser at Kina og USA er de to mest sårbare landene i verden dersom en asteroide skulle treffe jorda. Det viser en datamodell utviklet av en gruppe forskere ved Universitetet i Southampton.

Omfattende beregninger

De har kombinert befolkningsdata med beregninger over direkte skader som kan oppstå dersom en asteroide treffer jorda, som tsunamier og jordskjelv. Resultatet er to kart. Det ene viser hvor i verden en asteroidekollisjon vil gi størst tap av menneskeliv, mens det andre viser hvilke deler av verden som er mest økonomiske sårbare for en slik kollisjon.

Ikke overraskende er det i områder med store kystbefolkninger faren for tap av menneskeliv er størst. Og forskerne har rangert Kina, Indonesia, India, Japan og USA som de mest sårbare.

Sverige på tredje

Ifølge vitenskapsmagasinet New Scientist har forskerne blant annet talt opp antallet kunstige lys på satellittfoto av jorda, for å komme fram til lista over de økonomisk mest sårbare.

Bakgrunnen er en hypotese om at de mest opplyste områdene også er de mest utviklede når det gjelder infrastruktur.

Resultatet er mer overraskende enn den første lista siden vårt naboland Sverige blir vurdert på en tredjeplass, bare slått av Kina og USA. Årsaken er den lange kystlinja.

Sjeldene kollisjoner

Utgangspunktet for forskerne sine beregninger er skadene en asteroide med diameter på et par hundre meter vil gjøre hvis den klarer å trenge gjennom jordas atmosfære.

Kollisjoner av denne typen inntreffer anslagsvis hvert 10.000 år. De er dermed langt hyppigere enn kollisjoner med store asteroider med diameter på opp mot en kilometer treffer. Slike gigantsteiner treffer jorda bare en gang hvert 100.000 år samtidig som er lettere å få øye på og varsle enn de mindre.

Områder som kan skades av asteoroider
Foto: Nick Bailey m/ flere / University of Southampton
Kart over drepte ved asteoridetreff
Foto: Nick Bailey m/ flere / University of Southampton