Har du blå øyne?

I så fall er du i slekt med alle de andre som også har blå øyne. Danske forskere har funnet ut at alle som ser verden gjennom blå øyne, stammer fra ett enkelt menneske.

 

Gutt med is
Foto: Leserbilde: Ragnar Bull

Opprinnelig hadde alle menneskene på jorda brune øyne. Inntil det oppsto en genetisk mutasjon, en gang mellom 6 og 10.000 år siden. Klodens første blåøyde person så dagens lys, og denne personen er stamfar – eller stammor - til alle mennesker som i dag har blå øyne.

Den vanskelige forklaringa

Professor Eiberg ved universitetet i København sier genmutasjonen gjorde øynene ute av stand til å produsere den brune fargen. Men genet ble ikke helt slått av, det kunne fortsatt produsere farge, men ikke nok til at fargen ble brun – den ble blå.

Genet går under navnet OCA2, og koder det såkalte P-proteinet, som igjen er involvert i produksjonen av melanin – pigmentet som gir fargen på øynene, håret, og huden. Dersom genet hadde blitt helt avslått, ville personen blitt en albino.

Hva med oss som har grønne øyne?

Joda, årsaken er igjen melanin. Variasjonen i øyefargen, fra brun til grønn og til blå, skyldes mengden melanin i øynene, og grønne øyne er en variasjon et sted mellom brune og blå øyne.

Professor Eiberg sier det som kjennetegner alle blåøyde mennesker, er at de har arvet nøyaktig de samme egenskapene i sin melanin-produksjon. Slik kan de slå fast at alle har felles stamfar (eller mor).

- Mens hos de som har brune øyne, kan vi se store individuelle forskjeller i arveegenskapene, sier Eiberg.

Helt ufarlig å være blåøyd

Det er viktig å understreke at mutasjonen til blå øyne ikke kan ses på verken som en god eller en dårlig mutasjon. Hårfarge, skallethet, fregner og andre hudmerker har ingen innvirkning på vår evne til å overleve.

– Det viser at naturen fortsatt blander menneskenes gener, og skaper en genetisk cocktail av kromosomer som gjør at vi ser forskjellige ut, sier Eiberg.

Øye