Hopp til innhold

Alkohol på TV gjør deg øltørst

Du trodde kanskje ikke det var mulig, men nå er det bevist: du blir direkte øltørst av å se film der mennesker tar seg en øl.

Skjenking av alkohol på bar
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Dette er første gang forskere påviser en umiddelbar sammenheng mellom alkohol på TV-skjermen og på stuebordet hjemme.

Studien, som er gjennomført av nederlandske og canadiske forskere, ble publisert i nettutgaven av tidsskriftet Alcohol and Alcoholism tirsdag kveld.

Les: Studie om alkohol og TV-titting

Forskerne slår fast at mennesker som ser filmer eller TV-reklamer der alkohol er en sentral del av budskapet, straks forsynte seg med øl eller vin. De drakk også 1,5 flaske mer enn mennesker som så filmer/TV-reklamer der alkohol ikke var så framtredende.

Stue på lab’en

Prof. Rutger Engels har ledet studien.

Prof. Rutger Engels ledet studien om TV-titting og alkoforbruk.

Foto: Rutger Engels

80 mannlige studenter i alderen 18-29 år ble delt opp i fire grupper. For å gjøre studien så virkelighetsnær som mulig, bygget forskerne en ’stue’ på laboratoriet der deltakerne kunne se filmen. Der hadde de også tilgang til et kjøleskap som rommet både alkohol og alkoholfri drikke.

American Pie

Den ene gruppa fikk se filmen American Pie der skuespillerne drikker alkohol 18 ganger og der alkoholholdige drikker blir vist fram 23 ganger. I tillegg ble det sendt filmer der alkohol var temaet i reklamepausen. Gruppe nr. 2 så den samme filmen, men uten reklamefilmer om alkohol.

TV-titting og alkohol
Foto: Colourbox.no

40 Days and 40 Nights

Den tredje gruppa så filmen 40 Days and 40 Nights der alkohol drikkes tre ganger og vises fram 15 ganger. Reklamepausen inneholdt i tillegg reklame for alkoholholdige drikker.
Den siste gruppa fikk den mildeste oppgaven – de så 40 Days and 40 Nights, men uten reklamefilmer med alkohol som tema.

Tre flasker alkohol

De deltakerne som fikk se alkohol både i film og i reklamepause (gruppe 1 og 3) drakk mest av samtlige grupper. I gjennomsnitt tyllet disse i seg nesten tre flasker 200ml alkohol. Dette var langt mer enn deltafkerne i den to andre gruppene (2 og 4). Disse drakk i gjennomsnitt 1,5 flaske alkohol.

Hva du ser og hva du gjør

Alkohol

De som ofte ser filmer der det drikkes alkohol, endrer drikkemønster, viser nederlandsk undersøkelse.

Foto: colourbox.no

- Våre funn viser en klar sammenheng mellom hva du ser på skjermen og de valg du gjør i forhold til alkohol, sier Rutger Engels, professor ved Institutt for atferdsvitenskap ved Radboud University i Nijmegen I Nederland.

Engels vil likevel ikke slå fast at dette også gjelder langtidsvanene vi har i forhold til alkohol.
- Men våre funn tyder på at mennesker som ofte ser filmer der det drikkes alkohol, endrer drikkemønster. De drikker mer, sier Engels.

Men den nederlandske forskergruppen skal dykke enda dypere ned i materialet.

- Vi ønsker å se om denne effekten er typisk for enkelte sjangre eller om hvilken effekt spesielle skuespillere kan ha på mønsteret.