– Mammutene ble ikke utrydda av komet

Nye bevis peker mot at klimaforandringa for 13 000 år siden ikke skyldtes en gigantkollisjon.

ullhåra mammut

Mammuten ble utrydda for nesten 13 000 år siden. Nå tyder ting på at det ikke skjedde som følge av en komet.

Foto: Tracy O

Masseutryddelsa av svære pattedyr som mammuter, sabeltanntigre og mastodonter inntraff for rundt 12 900 år siden. Det er liten tvil om at fallet i temperatur, kjent som Yngre Dryas-klimaskiftet spilte en avgjørende rolle.

Nanodiamanter førte til kometteori

Mange forskere har trodd at en komet kolliderte med jorda og fremprovoserte den kalde perioden som varte i rundt 1 300 år. Nå peker nye funn mot at dette kanskje ikke var årsaken likevel.

Kometteorien kom etter at karbonkrystaller - såkalte nanodiamanter - ble funnet i 12 900 år gamle sedimentlag. Forskere trodde disse hadde blitt danna ved hjelp av kreftene og temperaturene et kometnedslag hadde forårsaka.

Nå har en gruppe forskere ved Washington University i St.Louis og Royal Holloway University i London kommet fram til at karbonkrystallene ikke er nanodiamanter, men grafén. Dette er en karbonforbindelse som kan dannes i sedimentlag helt uten hjelp fra fremmede himmellegemer.

– Funnene våre sår tvil omkring et omdiskutert bevis på at det var en komet som førte til Yngre Dryas-klimaskiftet, forteller professor Andrew Scott til Telegraph.

Nanodiamantene ble identifisert av forskere ved University of Oregon i 2007. Dr Douglas Kennett som leda denne forskergruppa har ikke mye til overs for Scotts funn.

– Påstanden om at vi har feilidentifisert nanodiamanter er feil og villedende, sier han til Science.

Ferskvann kan bli den nye syndebukken

Dette kan føre til at en annen teori nå rykker opp som den mest sannsynlige forklaringa på hvorfor mammuten døde ut, og hvorfor antallet mennesker på jorda ble voldsomt redusert.

Denne teorien går ut på at store mengder iskaldt brevann fra den forhistoriske kjempesjøen Lake Agassiz fant veien ut i Atlanterhavet. Dette førte til at strømmene som hadde holdt mye av jorda isfri forandra seg, og ga jorda et langt kaldere klima.

Lake Agassiz

Lake Agassiz lå vest for De store sjøene, på grensa mellom USA og Canada. Innsjøen inneholdt mer vann enn det alle innsjøene i verden gjør til sammen i dag.

Foto: Warren Upham