Hopp til innhold

– Ingen grunn til panikk

Det er slått nivå to-alarm ved atomraftverk i New Jersey, – Dette handler om å ta nødvendige forholdsregler, sier ekspert.

Atomkraftverket Oyster Creek i New Jersey

Oyster Creek er USAs eldste kjernekraftverk i drift - dette bildet er fra 2010.

Foto: Mel Evans / Ap

Sandys herjinger på USAs østkyst har nå ført til at det har blitt slått alarm på nivå to ved atomkraftverket Oyster Creek.

Problemet er at den økte vannstanden truer pumpesystemene som skal sørge for at de brukte brenselsstavene holdes nedkjølt.

– Ikke fare for utslipp

Neil Sheehan, talsmann for de amerikanske atomkraftmyndighetene Nuclear Regulatory Commission, forteller at alarmen ble slått da vannstanden passerte 6 fot (182 centimeter), men at pumpene tåler vannstand på to meter.

– Det er ingen grunn til å få panikk, sier han.

NRC opererer med fire forskjellige nødklassifiseringer, der nivå én blir brukt på "uvanlige hendelser".

– Nivå to kalles alert, det betyr at man forbereder seg i tilfelle ting utvikler seg. Men det er ikke fare for utslipp på dette stadiet, forklarer Atle Valseth, som er sikkerhetssjef ved Institutt for energiteknikk, til NRK.no.

Kraftverket var avsteng

Pumpene som frakter vann rundt i kjernekraftverket tåler lavere vannstand enn pumpene som nå står i fare, men det har ikke noe å si - kjernekraftverket var allerede avstengt for planlagt vedlikehold.

Valseth forklarer at man likevel trenger vann for å kjøle ned det brukte brenselet.

– I brenselsstavene er det kjeramiske rør som inneholder uran. Hvis de ikke holdes kalde nok kan rørene lekke ut radioaktivt materiale, sier Valseth.

Han presiserer at dette materialet må bryte flere sikkerhetsbarrierer før det kan utgjøre noen fare for personer og miljø utenfor kjernekraftverket.

– Nå går man over rutinene og er ekstra observante - myndighetene har sendt inspektører til anlegget for å følge med på at ting blir gjort riktig. Det blir gjort forberedelser, og man forsikrer seg om at man kan starte nødvendige tiltak.

Avkjøles i flere år

Reaktorfysiker Sverre Hval forteller at brenselsstaver gjerne må avkjøles i et par år etter at de har blitt kassert.

– I Fukushima bla avkjølingsbassenget helt tømt, men det kom ikke veldig mye utslipp derfra, sier han til NRK.no.

Ifølge NRC vil det ta 25 timer fra kjøling eventuelt avsluttes til kjølebassenget når kokepunktet.

De sier også at de forventer at vannstanden vil synke ganske snart, men at de står klare til å kjøle ned brenselet med brannslanger hvis det skulle bli nødvendig.