Persiabukten kan skjule forsvunnet sivilisasjon

– Havbunnen ble befolket av en sofistikert sivilisasjon allerede for 100 000 år siden, tror arkeolog.

APTOPIX Mideast Bahrain Fishermen's Protest

Arkeolog Jefferey Rose tror det indiske hav kan skjule viktige spor i gåten rundt den menneskelige evolusjonen.

Foto: Hasan Jamali / AP

For rundt 8000 år siden spredte Indiahavet seg til området mellom Saudi-Arabia og Iran, og fylte det vi nå kjenner som Persiabukta med vann. Dette området kan ha huset noen av verdens tidligste bosetninger utenfor Afrika, mener arkeolog Jeffrey Rose.

De siste årene har arkeologer oppdaget spor etter en rekke bosetninger som antas å være rundt 7500 år gamle langs kysten av Persiagulfen. Dette dreier seg om relativt sofistikert bebyggelse som ser ut til plutselig å ha dukket opp.

Les også: Vil ha vikingtiden som verdensarv

Måtte flykte?

– Der det tidligere bare hadde vært en håndfull spredte jegerhytter, dukket det over natten opp 60 nye arkeologiske funnsteder, forteller Jeffrey Rose, som er arkeolog ved Birmingham University, til The Register.

Han forklarer at bosetningene besto av solide, permanente steinhus, utstrakte handelsnettverk, dekorert pottemakerkunst, husdyrhold og spor etter det som må ha vært en av verdens eldste båter.

Les også: Fant tolv nye sfinkser i Egypt

Rose tror at bosetningene rundt Persiagulfen oppstod som en følge av at befolkningen i en allerede høyt utviklet sivilisasjon måtte finne seg et nytt sted å bo da Persiabukten ble slukt av Indiahavet.

– Før bukten ble fullstendig oversvømt, må det har vært en oase midt mellom ørkenene. Persiabukten var en fruktbar region, med ferskvannsforsyninger fra både Tigris, Eufrat, Karun og Wadi Batin-elven. Kanskje levde det mennesker der i så mye som 100 000 år før området ble slukt av havet, sier arkeologen.

Ukjent sivilisasjon

Historiske data viser at selv når havnivået var på sitt høyeste i bukten, var den fruktbare oasen likevel på størrelse med de britiske øyer. Det indiske hav kan dermed skjule flere spor etter de første menneskene som immigrerte til Midtøsten, og som på veien slo seg ned på den forhistoriske øya.

– Det at det kan ha vært menneskelige bosetninger i den persiske oasen, endrer fundamental vår felles oppfattelse av menneskenes fremvekst og kulturelle utvikling i det gamle Østen, forklarer Rose til Physorg.com.

Les også: Hulemannen kan ha bakt brød

Dagens immigrasjonsmodeller plasserer de tidligste, vellykkede innvandringene til de arabiske områdene til å ha skjedd for mellom 50 000 og 70 000 år siden. Den britiske arkeologen mener derimot at området kan ha blitt befolket hele 30 000 år tidligere.

I forskningsrapporten antyder han også at vitale elementer i gåten om menneskets utvikling kan ligge gjemt i dypet av Persiagulfen.