– Her er det størst sjanse for liv

NASA mener mulighetene for å finne liv i vårt eget solsystem er best på Jupiter-månen Europa, og har allerede begynt å planlegge et besøk.

Illustrasjon av utsikten fra Europa

Slik ser NASA for seg at det ser ut på overflaten av Europa, med Jupiter i horisonten.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Europa har, sammen med Saturn-månene Enceladus og Titan, blitt utpekt som et av de beste stedene å lete etter utenomjordisk liv.

Forskere har lenge ment at at det finnes et enormt hav under Europas isoverflate, og nyere undersøkelser tyder på at islaget er tynnere enn først antatt.

I mars fant amerikanske forskere tegn på at havet rett og slett er saltvann, og at det er gode muligheter for at vannet når opp til overflaten gjennom sprekker i isen.

Det har gjort Europa til NASAs nye favoritt blant kandidatene, og nå har en gruppe forskere kartlagt hva som er viktigst å få svar på dersom man skulle lande på Europa en gang i fremtiden.

– Europa er det stedet i solsystemet vårt, utenom Jorda, der det er størst sannsynlighet for å finne liv i dag. Et landingsoppdrag vil være den beste fremgangsmåten for å se etter tegn til liv, sier hovedforfatter Robert Pappalardo til NASA.

Les også: Her er sjansen størst for å finne utenomjordisk liv
Les også: – Vi kan oppdage utenomjordisk liv innen 40 år

Vil speide etter landingssteder

Illustrasjon av overflaten og havet på Europa

Illustrasjon av overflaten og havet på Europa.

Foto: HO / Afp
Overflaten på Europa

Europas overflate er full av røde sprekker og groper, noe som kan skyldes at vann har kommet gjennom.

Foto: NASA / AFP

Studien er utarbeidet på oppdrag fra NASA, og er utarbeidet av forskere fra en rekke forskjellige NASA-avdelinger og universiteter.

Forskerne har kommet frem til tre hovedmål for et eventuelt landingsoppdrag:

  • Å undersøke overflaten som ikke er dekket av is på minst to forskjellige dybder for å studere sammensetningen.
  • Geofysisk kartlegging av Europa, målinger av islag og hav ved hjelp av seismologiske undersøkelser.
  • Lande et fartøy på Europa, slik at overflaten kan undersøkes i en menneskelig skala.

– Hvis mennesker en dag sender en robot til Europas overflate, må vi vite hva skal se etter og hva slags verktøy og instrumenter vi trenger, sier Pappalardo.

De anbefaler i første omgang at man skaffer seg bedre bilder og målinger fra Europa, og at man undersøker den geologiske aktiviteten og hvor man eventuelt finner flytende vann.

De vil også vite hva de røde sprekkene på overflaten består av, hva slags kjemiske prosesser som finnes der, og hvorvidt man kan påvise organiske molekyler.

– Det er fortsatt behov for masse forberedelser før vi er i stand til å lande på Europa, men studier som dette vil hjelpe oss med å speide etter mulige landingssteder, sier Pappalardo.

– Er trolig beboelig

Europa beskrives som potensielt beboelig, og forskerne påpeker at de fleste kriteriene for liv slik vi kjenner det på Jorda, er til stede.

Det gjelder flytende vann med nok kjemisk aktivitet, en energikilde, og råmaterialene for biosyntese.

«Vår nåværende vitenskapelige innsikt tilsier at Europa trolig er beboelig i dag, og at den trolig har vært beboelig gjennom mesteparten av solsystemets historie», heter det i rapporten.

Skisse til landingsfartøy

En skisse av hvordan et landingsfartøy til bruk på Europa kan se ut.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Studien er publisert i tidsskriftet Astrobiology.

– Å lande på Europa vil være et stort steg for den astrobiologiske kartleggingen av denne verdenen. Denne studien gir et rammeverk for vitenskapen som trengs for å lage et slikt fartøy, sier redaktør Chris McKay.

Les også: Oksygen oppdaga i atmosfære til Saturnmåne
Les også: Innsjø under isen syder av liv

Planeten Jupiter og månen Europa

Europa, som er litt mindre enn vår egen måne, ses her til høyre for Jupiter.

Foto: NASA / AFP