NRK Meny
Normal

– Norge går et steg i retning av Kinas sensurpolitikk

Teknologirådet mener Kulturdepartementet bør tenke seg godt om før de åpner for å blokkere nettsteder som tillater ulovlig deling av filer på internett.

Pirate Bay

Skal alt som er forbudt i henhold til norsk lov filtreres for norske borgere på nett, spør Teknologirådet.

Foto: Fotomontasje

I det nye endringsforslaget til åndsverkloven, åpnes det for å blokkere nettsteder som gjør beskyttet opphavsrettslig materiale tilgjengelig.

Forslaget vekker sterke reaksjoner fra IT-bransjen, Datatilsynet og Teknologirådet som mener dette kan krenke norske nettbrukernes rettigheter.

– Dersom dette blir vedtatt, vil det være et steg i retning mot Kinas sensurpolitikk, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

– Mindre åpenhet på nett

Tennøe mener en slik endring i åndsverkloven vil «åpne døra for nettsensur» i Norge.

Tore Tennøe

Tore Tennøe mener blokkering av nettsider strider mot demokrati og ytringsfrihet i Norge.

Foto: Christina Honningsvåg / Nrk

– Om man åpner for sensur på grunnlag av opphavsrett, hva står da i veien for sensur av nettsider som sprer anoreksi, bombeoppskrifter, gambling og ekstreme ytringer, sier Tennøe til NRK.no.

– Men er det ikke litt drøyt å sammenligne Norge med Kina, et land som har en av verdens strengeste nettsensur?

– Jeg sier ikke at vi har samme type sensur som Kina, men prinsipielt sett, så er dette et første avgjørende steg mot et mer myndighetskontrollert og lukket internettsamfunn. Vi tror det kan få sterke bivirkninger for åpenhet på nettet, sier Tennøe.

– Kunnskapsløs kritikk

Advokat Rune Ljostad er en av musikk- og filmbransjens fremste piratjegere i Norge og mener det er på tide med et slikt endringsforslag i åndsverkloven.

– Eneste alternativet vi har i dag for å reagere ovenfor opphavskrenkelser på nett, er sivilt søksmål. Det er krevende og belastende for begge parter og vil i praksis bare kunne gjennomføres i de mest alvorlige sakene, sier Ljostad.

Rune Ljostad

Advokat Rune Ljostad ønsker endringen velkommen.

Foto: Simonsen Advokatfirma

Advokaten reagerer sterkt på kritikken fra Teknologirådet og sier til NRK.no at det er «krevende å debattere med folk som ikke argumenterer saklig».

– Det er fullstendig håpløst og kunnskapløst kritikk. Det er vel ingen seriøse deltagere i debatten som tror at dette kan være starten på noe som kan sammenlignes med kinesisk sensur, sier Ljostad.

– Ubesvarte spørsmål

Tore Tennøe mener det er på tide med en prinsipiell debatt om hvordan vi skal forholde oss til internett i Norge.

– Skal alt som er forbudt i henhold til norsk lov filtreres for norske borgere på nett? Det finnes materiale som strider mot opphavsrett på nettsider som YouTube og Google. Skal vi begynne å filtrere ut søkeresultatene også, spør Tennøe.

Han mener Kulturdepartementet ikke har tenkt godt nok gjennom mulige konsekvenser og problemstillinger som kan dukke opp i kjølvannet av en eventuell lovendring.

– Når man først har blokkert tilgangen til for eksempel Pirate Bay, hva med nettsider som forteller deg ulike måter å unngå denne sensuren? Skal vi sensurere de sidene også, spør Tennøe.

Informasjonssjef Hanne Gjørtz i kulturdepartementet sier til NRK.no at det er for tidlig for kulturministeren å komme med en uttalelse i forbindelse med denne høringen.

– Det spørsmålet har ikke jeg vurdert tidligere, så det kan jeg ikke svare på stående fot, svarer advokat Rune Ljostad når NRK videreformidler spørsmålet fra Tennøe.

– Høy terskel mot blokkering

Ljostad mener at Teknologirådet har en «fundamental mistillit til Stortinget,» dersom de frykter slike konsekvenser.

– Ethvert krav om å blokkere en nettside må behandles av Stortinget. Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) har klare forbud mot krenkelser av ytringsfriheten, sier Ljostad.

– Norske myndigheter kan ikke gjennomføre tiltak som strider med bestemmelsene i EMK eller ytringsfrihetsparagrafen i den norske Grunnloven, sier Ljostad.

– Kulturdepartementet har derfor lagt terskelen høyt når det gjelder krav om å blokkere en nettside eller tjeneste. Det må være åpenbare krenkelser mot opphavsretten i stort omfang, sier advokaten.

Høringsfristen for regjeringens forslag til endringer i åndsverkloven gikk ut 30.september. Ifølge kulturdepartementets nettsider er saken fortsatt på høring.