Hopp til innhold

– Det er direkte feil å si at oppvarmingen har stoppet opp

Eksperter langer ut mot det de mener er feilaktige tolkinger av ismålinger ved Arktis.

Arktiske Bikkepunkt

– Skal man studere klima må man se på de langsiktige trendene, sier ekspert.

Foto: Bjørnbakk,Jan-Morten / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

«– Vi går fra global oppvarming til global nedkjøling», «60 prosent mer is i Arktis på ett år», «And now it's global COOLING!», «Global warming? No, actually we're cooling, claim scientists».

Dette er overskriftene Dagbladet, Hegnar Online, Telegraph og Daily Mail bruker når de forteller om det siste årets økning i isdekket hav.

Flere norske eksperter på området nedsabler både konklusjon og fremstilling, og forklarer at man ikke kan se seg blind på variasjoner over en ettårsperiode.

– Naturlig med variasjoner

Eystein Jansen

– Hvis du hele tiden skal gripe etter halmstrå som indikerer at global oppvarming ikke eksisterer lurer du bare deg selv, sier Eystein Jansen.

– Skal man studere klima må man se på de langsiktige trendene. De viser at isutbredelsen i august/september i løpet av 30 år har gått tilbake med mer enn 50 prosent og istykkelsen med to tredjedeler, sier Eystein Jansen til NRK.no.

Han er professor og direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning, og forklarer at årets isutbredelse er langt lavere enn gjennomsnittet for de siste 30 årene.

Tore Furevik er Bjerknessenterets havisekspert, og sier at det er direkte feil å si at oppvarminga har stoppa opp.

Det er riktig at det er mer is i år enn i fjor, men det er direkte feil å si at oppvarmingen har stoppet opp, det finnes absolutt ingen som helst holdepunkter for det. Det er naturlig at det er variasjoner fra år til år. Man kan ikke forvente rekorder år etter år, men den generelle trenden er at vi får mindre is, det er det ingen tvil om.

havis

Den lysegrå grafen viser middelverdien fra 1979 til 2000.

Foto: http://osisaf.met.no

– Ingen grunn til friskmelding

Lars Anders Breivik fra Meteorologisk institutt forklarer at den årlige variasjonen i stor grad skyldes variasjoner i værsituasjonen.

– I 2013 ligger isnivået an til å havne godt under gjennomsnittet for perioden 1979–2000 og å ende blant de seks-sju årene med minst is så lenge dette er fulgt med pålitelige data fra satellitt.

Tore Furevik

– Det er direkte feil å si at oppvarmingen har stoppet opp, sier Tore Furevik.

Foto: Privat

I fjor ble det rapportert om rekordlave ismålinger ved Arktis. Furevik forklarer at den atmosfæriske sirkulasjonen bidro til akkurat dette.

– I år har det vært mer stabile vindsystemer i Arktis som har gitt mer is, men det er absolutt ingen grunn til å friskmelde havisen.

– Ren fantasi

Hegnar Online og Dagbladet har basert sakene sine på Daily Mail-sitater.

– Når det kommer til klimasaker, er det eneste med Daily Mail du kan stole på at de stort sett ikke forstår vitenskapen, skriver Guardian.

Førstnevnte nettaviser skriver også at den nye studien har ført til at FNs klimapanel har utsatt publiseringen av en ny klimarapport.

– Det er ren fantasi – journalisten i Daily Mail var til og med informert om at det var ren fantasi, han skrev det likevel. Det har vært kjent i snart et år at rapporten skulle legges frem 27. september, sier Jansen.

Han poengterer at det kan være lurt å forholde seg til forskningsresultater og tunge forskningsmiljøer når man skal diskutere klimaforandringer.

– Hvis du hele tiden skal gripe etter halmstrå som indikerer at global oppvarming ikke eksisterer lurer du bare deg selv.

Isutbredelse fra 1979-2000: