Hopp til innhold

9000 år gammel jegergrav snur historien på hodet

Oppdagelsen utfordrer synet på de historiske kjønnsrollene i samfunnet, mener forskere.

Illustrasjonen viser en kvinnelig jeger, som kan ha levd i Andesfjellene for 9000 år siden.

JAKTER STORVILT: Illustrasjonen viser en kvinnelig jeger, som kan ha levd i Andesfjellene for 9000 år siden.

Foto: Matthew Verdolivo, UC Davis IET Academic Technology Services

Gjennom århundrer har man lært at det før i tiden skal ha vært en klar rollefordeling mellom kvinner og menn.

I steinalderen var det mannfolka som dro på jakt, mens kvinnene hadde ansvar for å sanke og lage mat. Slik illustrerer i alle fall mange historiebøker situasjonen.

Et nytt funn i Peru i Sør-Amerika snur derimot teorien på hodet. Ei jegergrav i Andesfjellene avslører nemlig en litt annen versjon.

Kanskje sier dette noe om at kjønnsrollene noen tar for gitt i samfunnet i dag, ikke nødvendigvis henger sammen med fortiden.

Det sier forfatter av studien, Randy Haas, ved Universitetet i California.

Jegerkvinnen

I 2018 førte arkeologiske utgravinger i området Wilamaya Patjxa i Peru til at en 9000 år gammel jegergrav ble funnet. I graven lå en ung kvinne, rundt 19 år.

Sammen med denne kvinnen ble det funnet ulike jaktredskaper som den gang ble benyttet til storvilt.

Det var vanlig at objekter som fulgte mennesker i døden, også var en viktig del av livet de levde, forklarer forskeren.

Oppdagelsen skapte raskt nysgjerrighet, og etter hvert ønsket de å utvide søket.

Var kvinnen i Andesfjellene et unikt tilfelle, eller fantes det flere jegerkvinner på denne tiden?

Svaret overrasket de amerikanske forskerne.

Illustrasjonen viser redskapene som ble funnet i bunnen av den kvinnelige jegergraven i Peru.

REDSKAP: Her er en gjenskapelse av våpnene og redskapene forskerne oppdaget i bunnen av den kvinnelige jegergraven. Figurene viser blant annet pilspisser.

Foto: Randy Haas/UC Davis

Vanskelig å fastslå

Ved å gjennomgå gamle arkiv fant de nye bevis i gamle jaktgraver fra samme periode.

Til sammen hadde 27 individer, både i Sør- og Nord-Amerika, blitt begravet med lignende våpen. 11 av disse var kvinner, mens de resterende 15 var menn.

Videre analyser viser at opp mot 50 prosent av jegerne i disse samfunnene var kvinner.

Gaute Reitan er utgravingsleder ved Kulturhistorisk museum i Oslo, og han sier man også har gjort lignende funn rundt om i Europa.

Han er ikke like overrasket over jegerfunnet.

– Men kjønnsroller i forhistorien kan være vanskelig å mene noe om. For eksempel kan vi ikke vite helt sikkert at gjenstandene i en grav tilhørte den gravlagte. Jaktvåpen som dette regnes imidlertid som personlig utstyr, så jeg tror dette viser at kvinnen i graven ble betraktet som en jeger i sin tid, sier Reitan til NRK.

Gaute Reitan

ET DILEMMA: Ifølge Gaute Reitan er det vanskelig å fastslå at disse kvinnene var jegere, men han mener at det er sannsynlig.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Mannen som egentlig var ei kvinne

Reitan forteller om en historie fra Skåne i Sverige, hvor et godt bevart lik ble funnet i det de først trodde var ei fiskergrav. Graven ble oppdaget i 1939, og er på samme alder som den i Andesfjellene.

– Redskapene i graven tilsa at dette var en fisker, og dermed fikk han navnet fiskeren fra Bäckaskog. Rundt 40 år senere oppdaget man at fiskeren faktisk var ei kvinne som hadde født barn, og at redskapene i graven mest sannsynlig ble brukt til storviltjakt.

Det ble tidlig oppdaget at personen i graven var spinkelt bygd, men det ble likevel tatt for gitt at vedkommende var en mann på grunn av gjenstandene som fulgte med.

Graven er nå utstilt i Statens historiska museum i Stockholm. Den er et av flere eksempler som styrker antakelsen om at kvinner aktivt deltok på jakt i eldre steinalder, ifølge Reitan.

"Barumkvinnan" er utstilt ved Statens historiska museum i Stockholm.

UTSTILT: Kvinnen fra Bäckaskog ble funnet slik, sittende begravet i ei grop.

Foto: Statens historiska museum i Stockholm

Mer rettferdig for 9000 år siden?

Marin Pilloud er antropolog ved universitetet i Nevada, og ut fra funnene mener hun mange kulturer ikke hadde den kjønnsrollefordelingen vi kjenner fra vestlig kultur i dag.

Her får hun støtte av førsteforfatter av studien, Randy Haas.

Man tenker ofte at kjønnsrollene henger med fra før i tiden, men her ser man kanskje at kjønnsroller og arbeidsfordeling var mer rettferdig for 9000 år siden, sier han.

Gaute Reitan er også klar på at framstillingen av folk fra steinalderen i diverse historiebøker ikke nødvendigvis er korrekt.

– Det er jo som oftest illustrert med menn som fiskere og jegere. Kvinnene lager og sanker mat. Dette er ikke nødvendigvis helt korrekt.