400 år med teleskop

En eller annen gang i løpet av sommeren 1609 rettet Galileo Galilei sitt nye teleskop mot himmelen og så lyset. 400 år senere feires det internasjonale Astronomiåret over hele kloden.

Teleskopet er 400 år
Foto: www.colourbox.no

Så langt er 136 land med i Det internasjonale astronomiåret 2009 og arrangørene regner med at 97 % av verdens befolkning kommer til å få høre om satsingen. Hensikten er da også å spre kunnskap og rekruttere nye astronomer.

Aha eller Wow!

- Vi håper at publikum skal få minst en ”Aha eller Wow”- opplevelse gjennom våre arrangement i 2009, forteller Andreas O. Jaunsen, daglig leder for Astronomiåret 2009 .
- Et hovedmål er at flest mulig skal ha fått sett gjennom et teleskop og oppleve en del av det universet Galileo selv utforsket for 400 år siden!

Les om aktivitetene i Norge.

Galileos fødselsdag

Galileo Galilei
Foto: STRINGER/ITALY / REUTERS

Galileo Galilei , som har fødselsdag 15.februar, regnes som en av de viktigste skikkelsene i astronomien, og det skyldes ikke minst hans arbeid med teleskopet. Etter å ha hørt om teleskopet den nederlandske optikeren Hans Lippershey hadde laget, skaffet han seg linser og satte sammen et eget "spyglass" . Teleskopet forstørret 32 ganger og satte Galileo i stand til å utforske himmelrommet over oss.

Oppdaget Europa

Galilei observerte månefasene, påviste at månen har krater og ingen glatt overflate og oppdaget 4 av Jupiters måner, deriblant Europa.

Saturns ringer ble oppdaget av Galileo Galilei.
Foto: Hubble Heritage Team

Fiende av den katolske kirke

Den siste oppdagelsen overbeviste Galileo om at det heliosentriske verdensbildet var korrekt. Denne læren tok utgangspunkt i at sola, og ikke jorda, var solsystemets midtpunkt. Galilei skrev om dette i boka Dialog om de to verdenssystemene , og ble med det utpekt som en fiende av den katolske kirke. Konflikten endte med at Galilei ble tvunget til å trekke tilbake sine påstander.

Les mer om Konflikten med den katolske kirke

Fikk oppreisning i 2008

Men Galileo Galilei hadde rett, og til slutt måtte den katolske kirke krype til korset og gi ham full oppreisning. Dette skjedde imidlertid først i 1992,

Astronomi på timeplanen

Det er nettopp Galileos arbeid og gjennombrudd med teleskopet som markeres med det internasjonale astronomiåret. I Norge arrangeres det foredrag, observasjonskvelder og fotoutstillinger.
- Vi håper også at astronomiåret gjør at skolene på lengre sikt setter astronomi på timeplanen, ikke minst gjennom galileoskopene og aktivitetsheftene, sier Andreas O. Jaunsen.

Andreas O. Jaunsen er leder for astronomiåret 2009 i Norge.
Foto: Ola G. Sæther/UiO

Galileoskop

En gruppe amerikanske astronomer har sammen med optikere utviklet et teleskop som de har kalt Galileoskopet . Dette skal være et fullverdig teleskop som skal brukes til å studere stjernehimmelen. Arrangørene av astronomiåret planlegger sammen med Vitensentrene i Norge å tilby klasser og andre besøkende slike teleskop.

Se bilder med Galileoskopet på YouTube

Les Knut Jørgen Røed Ødegaards astroblogg