Tidlig medisinering gjorde HIV-smittede «friske»

To uker etter at en baby ble «kurert» for HIV, kommer nå nyheten om at franske leger har klart det samme med 14 voksne mennesker.

Hiv-virus

HIV, eller humant immunsviktvirus er et såkalt lentivirus som forårsaker ervervet immunsviktsyndrom – bedre kjent som Aids. Arkivbilde.

Foto: Scanpix

For to uker siden gikk nyheten om at et to og et halvt år gammelt amerikansk barn var blitt kurert for HIV og i dag lever uten å måtte ta medisiner, verden rundt.

Nå hevder franske forskere ved Pasteur-instituttet i Paris at en liknende behandling også har fungert på en gruppe voksne mennesker. Tidlig behandling virker å være avgjørende, men garanterer likevel ikke suksess. Av 70 pasienter klarer 14 seg nå uten medisiner, melder New Scientist.

Startet medisinering tidlig

Professor Asier Sáez-Cirión analyserte 70 HIV-smittede personer som alle startet medisinering med antiretrovirale legemidler (ARV) mellom 5 og 10 uker etter at de ble smittet. Som regel påvises HIV-smitte mye senere, men i disse tilfellene ble smitten påvist tidlig fordi pasientene var på sykehuset i forbindelse med andre lidelser, og HIV-viruset ble oppdaget i blodet deres.

Pasientene gjennomgikk så medisinering i ca. tre år, før de av ulike grunner avsluttet medisineringen. Enkelte sluttet på grunn av personlig overbevisning, andre fordi de tok del i forskjellige medisinske prosjekter.

Medisinene holder HIV-viruset i sjakk, men kan ikke eliminere det. Når man slutter medisinering, vil derfor viruset normalt blomstre raskt opp igjen. Men i 14 av tilfellene skjedde ikke dette.

For fire kvinner og ti menn forble tilstanden den samme – selv uten medisin. De 14 har fortsatt spor av HIV i blodet, men så lave nivåer at kroppene deres på naturlig vis klarer å holde viruset i sjakk.

Det er nå mellom syv og ti år siden gruppen på 14 sluttet med medisiner, og tilstanden deres er fortsatt uforandret.

– De har fortsatt HIV, dette er ikke en utslettelse av HIV, men det er en slags remisjon (forminskelse) av infeksjonen, forklarer Sáez-Cirión til BBC.

Vet ikke hvorfor

Tidlig behandling kan begrense antall «gjemmesteder» HIV-viruset klarer å skape hos den smittede. Forskerne er likevel usikre på hvorfor bare noen av pasientene blir «kurert».

Sáez-Cirión advarer om at tidlig behandling ikke virker på alle, men den nye forskningen styrker argumentet om at tidlig inngripen er avgjørende.

Normalt diagnostiseres mennesker med HIV flere år etter at de har blitt smittet.

Test deg tidligere

Forskerne håper dette vil bidra til at folk vil ønske å teste seg tidligere.

– Dette er et spennende felt, og vi ser nøye på dette med tidlig medisinering og potensialet for funksjonelle kurer, sier Andrew Ball, seniorrådgiver på HIV/AIDS-strategi hos Verdens Helseorganisasjon (WHO) til New Scientist.

– Den store utfordringen er å klare å identifisere mennesker på et tidlig stadium av infeksjonen, understreker han.

Fortsatt lar mange være å teste seg på grunn av stigmatisering og frykt for potensiell diskriminering.

– Det finnes gode grunner for å teste seg tidlig, og disse senere resultatene kan forhåpentligvis bidra til å gi mot til å gjøre nettopp det, sier han.