Dagens karbonutslipp slår fossil rekord

Forbrenninga av fossilt drivstoff gjer at atmosfæren får tilført karbon 10 gonger raskare enn i nokon tidligare periode vi kjenner til. Det viser borekjerner frå Spitsbergen.

Tysk kullkraftverk

Vi må heile tre millionar år tilbake i tid for å finne ein periode med like mykje karbondioksid i atmosfæren som vi har i dag.

Foto: MARTIN MEISSNER / AP
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

For omtrent 55,9 millionar år sidan, i overgangen mellom dei geologiske periodane paleocen og eocen, skjedde ei brå global oppvarming.

Ny forsking tydar på at endringane i denne perioden kanskje ikkje var fullt så brå som ein har tenkt seg, i alle fall ikkje når det gjeld intensiteten på tilførselen av karbon til atmosfæren.

Les hele artikkelen hos

forskning.no

.