NRK Meny
Normal

-Her kokte man pasientene

Allerede Hippokrates, legekunstens far, hadde observert at folk med psykoser ble bedre etter malariaanfall forteller nevrolog Ragnar Stien. Og opp gjennom historien var det stadig flere som la merke til at når de store epidemiene feide over Europa, så hadde det en bedrende virkning på psykiatriske pasienter. Det vil si: Dersom de da overlevde febersykdommen.

Ragnar Stien, nevrolog
Foto: Ivar Grydeland / NRK

Ragnar Stien, nevrolog

Nevrolog Ragnar Stien

Foto: Ivar Grydeland / NRK

Hør radioinnslaget om hvordan påføre pasientene feber

-Dette, kan du si, er et eksempel på den biologiske psykiatriens første store seier, sier nevrolog Ragnar Stien og klapper forsiktig på den hvite store ”brødboksen” som i dag står på Ullevål sykehus sitt museum.

-Egentlig begynte det hele med malaria og observasjonen om at feber bedret psykoser. Derfor var første skritt å smitte pasientene med malariainfisert blod. Det virket, men hadde jo sine åpenbare svakheter. Heller ikke det å påføre pasientene feber ved hjelp av kjemiske midler var noen god løsning, og derfor så denne innelukkede varmesengen dagens lys på begynnelsen av 19-hundretallet.

Hypotermi blir behandlingen kalt, og den framkalte da kunstig feber. 40 grader celsius ble det inni boksen og den psykotiske pasienten skulle tilbringe fire timer i hypertermen annen hver dag i ti dager. Hodet var, heldigvis, på utsiden der to små vifter ga en viss kjøling av topplokket.