NRK Meny
Normal

- En revolusjon for bioenergien

Ås-forskere har oppdaga en ny enzymaktivitet som omdanner skog til drivstoff på en ny og effektiv måte.

Skog

Snart kan skogen bli en effektiv kilde til drivstoff.

Foto: Linda Vespestad / NRK

Oljen vil som kjent ikke vare evig, og biodrivstoff vil være noe som kan erstatte oljen på flere områder. Foreløpig har biorevolusjonen latt vente på seg, men nå kan ei forskergruppe fra Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås ha knekt koden for effektivisering.

Hør sak og studioprat med Gustav Vaaje-Kolstad i Verdt å vite her:

Omdiskutert produksjon

Gustav Vaaje-Kolstad

Gustav Vaaje-Kolstad og resten av forskergruppa ved UMB har fått funnet sitt publisert i Science.

Foto: Ivar Grydeland / NRK

– Vi har funnet en helt ny enzymaktivitet som kan være med på å bryte ned trevirke og andre solide materialer på en langt enklere måte enn vi er vant til, sier Gustav Vaaje-Kolstad til NRK.

Han er en del av forskergruppa ved UMB som har jobba med dette i seks år.

Foreløpig har biodrivstoffproduksjon vært omdiskutert av flere årsaker. Mye av dagens bioetanol lages av matplanter som sukkerrør mais og raps - vekster som opptar matjord. I tillegg har prosessen som omgjør disse plantene til brukbart drivstoff vært langdryg og lite effektiv.

Fra matjord til skog og hav

Nå har forskerne fokusert på å unngå bruk av biomasse fra landbruksareal og retta blikket mot skog og hav. Problemet der er at de da har med tungtløselige materialer som halm, trevirke og tare å gjøre.

– Prosessen med å omdanne disse stoffene til sukker som kan gjæres og bli til etanol er energikrevende og langtekkelig. Med disse funnnene er vi overbevist om at denne prosessen kan gjøres raskere, noe som gjør det mer effektiv for industrien å benytte seg av dette, sier Vaaje-Kolstad som tror at funnene vil revolusjonere framtidens fremstilling av biodrivstoff.

Enzymer er proteiner som høker hastigheten på kjemiske reaksjoner uten å selv bli forandra. Den nye enzymaktiviteten UMB-forskerne har oppdaga, fant de hos en bakterie som lever i jorda.

– Denne enzymaktiviteten hjelper til i nedbrytingen av cellulose og andre robuste sukkerpolymerer i biomasse, som for eksempel kitin i rekeskall, forklarer Vaaje-Kolstad.

– Må bli mere attraktivt å kjøre på bioetanol

Einar Håndlykken

Einar Håndlykken i ZERO mener at kjøretøy som går på bioetanol må gjøres mere attraktive.

Foto: ZERO

Einar Håndlykken er daglig leder i Miljøstiftelsen Zero, og takknemlig for denne typen vitenskapelige framskritt.

– Det viktigste med dette funnet er at skogsbasert biodrivstoff kan bli billigere og lettere tilgjengelig, sier han til NRK.

– Hvis vi er virkelig heldige kan det konkurrere ut fossilt drivstoff på sikt.

Håndlykken ser likevel flere utfordringer som må løses før dette kan bli en realitet. En industriprosess må kommersialiseres - de må få industripartnere. I tillegg mener han de bør få økonomisk støtte fra myndighetene.

– Vi må utvikle et marked for bioetanol i Norge - der har myndighetene gjort for lite arbeid i dag. De har jo til og med vurdert avgift på biodiesel, selv om det heldigvis ble droppa i dette statsbudsjettet, forklarer han.

I tillegg mener han at kjøretøy som bruker bioetanol må få flere fordeler, som blant annet avgiftslette.

– Det må bli mere attraktivt å benytte seg av kjøretøy som går på bioetanol. Den nye oppdagelsen har liten effekt hvis kjøretøyene ikke finnes, påpeker han.

Publisert i Science

Forskergruppas gjennombrudd er publisert i siste nummer av det prestisjetunge vitenskapsmagasinet Science, noe som helt sikkert ikke er så dumt når industrisamarbeidspartnere skal letes opp.

– Vi håper at industrien vil få inspirasjon fra dette funnet, vi viser jo at bearbeiding av biomasse kan bli mye enklere enn før, sier Vaaje-Kolstad som forteller at det alltid har vært en flaskehals å konvertere robust og tungtløselig masse fra hav og land til fornuftige produkter.

Han presiserer at oppdagelsen ikke bare er nyttig i bioenergi, men også for flere andre produkter som kan erstatte tilsvarende produkter lagd av olje.

– Vi kan kalle det grønn kjemi.