Vestlandsrevyen 20.55 - onsdag 13. november 2019

Neste