Ombruk av materialer i byggenæringen kan spare miljøet for store klimagassutslipp.