Vestlandsrevyen 23.00 - onsdag 13. november 2019

Neste