Torsdag 8. juni behandler Stortinget både endringer i kommunestrukturen og ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Debatt om kommunesammenslåing

Torsdag 8. juni behandler Stortinget både endringer i kommunestrukturen og ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.