Raset kløyvde byggefelt og vegar i to.
Videoar frå augevitne

Raset kløyvde byggefelt og vegar i to

Raset kløyvde byggefelt og vegar i to. Videoar frå augevitne