Presentasjon av enighet om Oslopakke 3 på Majorstuen stasjon.

Enighet om Oslopakke 3

Presentasjon av enighet om Oslopakke 3 på Majorstuen stasjon.