F35-flyene skal offisielt overleveres Ørland kampflybase med Kongen, statsministeren, NATOs generalsekretær og forsvarsledelsen tilstede.

F35-seremoni fra Ørlandet

F35-flyene skal offisielt overleveres Ørland kampflybase med Kongen, statsministeren, NATOs generalsekretær og forsvarsledelsen tilstede.