Programleder er Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - fredag 29. november 2019

Programleder er Mariann Reikerås