33 av 52 sengeposter kan bli lagt ned - og opp mot 20 stillingar kan forsvinne innan rehabilitering. Årsaka er at Helse Møre og Romsdal skal spare 200 millionar kroner. Tilsette og pasientar er bekymra.

Pasientar vil kjempe for Mork

33 av 52 sengeposter kan bli lagt ned - og opp mot 20 stillingar kan forsvinne innan rehabilitering. Årsaka er at Helse Møre og Romsdal skal spare 200 millionar kroner. Tilsette og pasientar er bekymra.