Di' tu se Fedele fra Verdis Maskeballet i Håkon Kornstads alt annet en tradisjonelle versjon. Arrangement: Erlend Skomsvoll. Håkon Kornstad, tenor og tenorsax; KORK; Christian Eggen, dirigent

Di' tu se Fedele med Håkon Kornstad og KORK

Di' tu se Fedele fra Verdis Maskeballet i Håkon Kornstads alt annet en tradisjonelle versjon. Arrangement: Erlend Skomsvoll. Håkon Kornstad, tenor og tenorsax; KORK; Christian Eggen, dirigent