I dag blei det markert at Nyhamna i Aukra er utbygd til gassknutepunkt og klare til å ta imot gass frå fleire felt.Men, gassproduksjonen vil gå ned om tre år viss selskapa ikkje finn meir gass på sokkelen.

Håper på nye gassfunn

I dag blei det markert at Nyhamna i Aukra er utbygd til gassknutepunkt og klare til å ta imot gass frå fleire felt.Men, gassproduksjonen vil gå ned om tre år viss selskapa ikkje finn meir gass på sokkelen.