Jaktlaget i Ogndalen posterer ut for å spore opp elgen. Blir det fangst?

Bli med på elgjakt

Jaktlaget i Ogndalen posterer ut for å spore opp elgen. Blir det fangst?