Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 22.55 - onsdag 20. februar 2019

Programleder: Mariann Reikerås