Programleder: Mariann Reikerås

Vestlandsrevyen 18.50 - onsdag 20. mars 2019

Programleder: Mariann Reikerås