– Dette skyldes diskriminering, sier forsker.

Samer lever kortere enn majoriteten

– Dette skyldes diskriminering, sier forsker.