Geiranger har verdsarvstatus på grunn av kulturlandskapet sitt. Men landskapet er i ferd med å gro igjen på grunn av færre beitedyr. Nye støttetiltak kan berge både dyr og landskap.

Kulturlandskapet gror igjen. Rovdyrpolitikk og økonomi får skylda

Geiranger har verdsarvstatus på grunn av kulturlandskapet sitt. Men landskapet er i ferd med å gro igjen på grunn av færre beitedyr. Nye støttetiltak kan berge både dyr og landskap.