Seniorforsker Kjetil Selvik ved NUPIs forskningsgruppe for fred og konflikt kommenterer situasjonen i Syria

Ekspert forklarer: Derfor er ordkrigen farlig

Seniorforsker Kjetil Selvik ved NUPIs forskningsgruppe for fred og konflikt kommenterer situasjonen i Syria