For innbyggarane i Aure kommune blir valet på måndag meir enn eit spørsmål om kva parti ein stemmer på. Der skal dei også seie ja eller nei til vindkraftutbygging.

Vindvalet i Aure

For innbyggarane i Aure kommune blir valet på måndag meir enn eit spørsmål om kva parti ein stemmer på. Der skal dei også seie ja eller nei til vindkraftutbygging.