Opptak fra møte i samisk programråd.

Samisk programråd 22. mars 2019

Opptak fra møte i samisk programråd.