46 år etter et dramatisk havari med lasteskipet Rumba i Atlanteren har 82 år gamle Elias Vågnes fra Langevåg skrevet bok om hendelsen som har plaget ham i alle disse åra. Vågnes var kaptein om bord og sikker på at alle skulle miste livet da den tunge lasten forskjøv seg.

Bok 46 år etter dramatisk hending

46 år etter et dramatisk havari med lasteskipet Rumba i Atlanteren har 82 år gamle Elias Vågnes fra Langevåg skrevet bok om hendelsen som har plaget ham i alle disse åra. Vågnes var kaptein om bord og sikker på at alle skulle miste livet da den tunge lasten forskjøv seg.