Bildet er tatt fra helikopter under Kystverkets befaring av den havarerte tråleren «Northguider» søndag.

Tråleren «Northguider» holder seg fortsatt flytende

Bildet er tatt fra helikopter under Kystverkets befaring av den havarerte tråleren «Northguider» søndag.